Program zjazdu

22.09.2011 r. (czwartek)

16:00-22:00 przyjazd i rejestracja uczestników (sekretariat: hol hotelu „Willa Park” w Żaganiu)

23.09.2011 r. (piątek)

8:00-13:00 Rejestracja uczestników
9:00-9:20 Powitanie gości oraz uczestników i otwarcie Zjazdu
9:20-9:40 Mezozoik górnego piętra platformy w zach. części Dolnego Śląska (J. Wojewoda, A. Chrząstek)
9:40-10:00 Stratygrafia neogenu w zachodniej części Dolnego Śląska (J. Badura, A. Szynkiewicz)
10:00-10:20 Tektonika synklinorium północnosudeckiego (A. Solecki)
10:20-10:40 Neotektonika bloku przedsudeckiego (W. Zuchiewicz, J. Badura)
10:40-11:00 Wulkanizm kenozoiczny (J. Puziewicz)
11:00-11:20 ...
11:20-11:40 przerwa na kawę
11:40-12:00 Plejstocen: stratygrafia i zlodowacenia na Dolnym Śląsku (J. Badura, A. Szynkiewicz)
12:00-12:20 Glacitektonika (A. Hałuszczak, K. Urbański)
12:20-12:40 Deformacje antropogeniczne (S. Cacoń, B. Kontny)
12:40-13:00 Badania magnetotelluryczne Dolnego Śląska (M. Stefaniuk, M. Wojdyła, J. Farbisz)
13:00-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-14:55 Hydrogeologia zachodniej części Dolnego Śląska (S. Staśko)
14:55-15:10 Wody termalne na Dolnym Śląsku (W. Ciężkowski, T. Przylibski)
15:10-15:30 Surowce Dolnego Śląska (A. Stachowiak)
15:30-15:50 Geoturystyka (S. Cwojdziński, J. Koźma, K. & P. Zagożdżonowie)
15:50-16:10 Geoarcheologia (A.Wiśniewski, J. Badura)
16:10-16:30 Kamień w architekturze i sztuce (R. Kryza, M.W. Lorenc)
16:30-17:00 Wykład specjalny (dr Z. Mrazová)
18:00-19:30 Zwiedzanie Pałacu Żagańskiego i Żagania
17:00-19:30 Walny Zjazd Delegatów PTG, Pałac Żagański
17:00-19:30 Sesja posterowa, Pałac Żagański.
Wszystkich chętnych, posiadających wersje posterowe wyników swych badań serii mezozoicznych i kenozoicznych Dolnego Śląska zapraszamy do ich prezentacji w trakcie sesji.

Wycieczki: 24-25 września (sobota-niedziela)
Zaplanowano 6 wycieczek: wycieczki A1, C1 w dniu 24.09.2011 (sobota) będą powtórzone jako wycieczki A2, C2 w dniu 25.09.2011 (niedziela), w nieco zmienionej wersji.

24.09.2011 r. (sobota)

A1 Geoturystyka: Geopark „Łuk Mużakowa” (kier. J. Koźma),
Trasa: Żagań – Bad Muskau – Żagań; wykład „The Bad Muskau Arc” (dr A. Kupetz)
B1 Mezozoik i kenozoik - zachodnia część Dolnego Śląska (kier. A. Szynkiewicz, J. Badura, A. Chrząstek),
Trasa: Żagań – Gozdnica – Lwówek Śląski - Zbylutów – Raciborowice – Osiecznica – Żagań
C1 Wulkanizm (kier. J. Puziewicz)
Trasa: Żagań – Księginki –Wilcza Góra –Krzeniów – Winna Góra – Żagań

25.09.2009 r. (niedziela)

A2 Geoturystyka: Geopark „Łuk Mużakowa” – polska część
Trasa: Żagań – Żagań (kier. J. Koźma)
B2 Mezozoik oraz kenozoik w zachodniej części Dolnego Śląska (kier. A. Szynkiewicz i J. Badura)
Trasa: Żagań – Obora – Złotoryja – Jaroszów – Jaworzyna Śląska – Mokrzeszów – Wrocław
C2 Wulkanizm (kier. J. Puziewicz)
Trasa: Żagań – Wilcza Góra – Krzeniów – Wrocław