Władze

Zarząd Główny:
Przewodniczący (Prezes): prof. dr hab. M. Adam Gasiński,
Wiceprzewodniczący: dr hab. Paweł Karnkowski prof. UW, dr hab. Włodzimierz Mizerski prof. PIG-PIB,
Sekretarz: dr hab. inż. Józef Chowaniec prof. PIG-PIB,
Zastępca Sekretarza: dr inż. Janusz Magiera,
Skarbnik: dr Artur Kędzior,
Zastępca Skarbnika: mgr inz. Piotr Freiwald.

Członkowie:
dr Janusz Badura, dr hab. Stefan Cwojdziński prof. PIG-PIB, dr hab. Radosław Dobrowolski, mgr inż. Wanda Ginalska-Prokop, dr hab. Michał Gradziński, dr hab. Krzysztof Labus, prof. dr hab. Anna Maliszewska, dr Andrzej Piotrowski, prof. dr hab. Joachim Szulc, dr inż. Albin Zdanowski.

Komisja rewizyjna:
dr Monika Jachowicz-Zdanowska, prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, prof. dr hab. Tadeusz Peryt, prof. dr hab. Andrzej Ślączka, prof. dr hab. Andrzej Zelaźniewicz

Sąd koleżeński:
mgr inż. Dorota Giełżecka-Mądry, prof. dr hab. Ryszard Gradziński, prof.dr hab. Witold Zuchiewicz

Działalność Zarządu Głównego:
Zarząd Główny pracuje w składzie wybranym 23.09.2011 r. na Walnym Zjeździe Delegatów w Żaganiu.
Działalność Zarządu Głównego skupia się głównie na podtrzymaniu ciągłości działalności naukowej Towarzystwa: organizacji zjazdów i konferencji, wydawaniu Annales Societatis Geologorum Poloniae (ASGP d. Rocznik PTG).
W dalszym ciągu nagrody naukowe im. Ludwika Zejsznera i Henryka Świdzińskiego są nagrodami honorowymi.
Biuro Zarządu Głównego obsługiwane jest przez Panią mgr Zofię Struś, która równocześnie jest kustoszem Biblioteki PTG. Księgowość jest prowadzona przez Panią Marię Sikorską-Bieda na zasadzie umowy-zlecenia.
Biuro korzysta w dalszym ciągu z gościny Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Mieści się ono w pomieszczeniu biblioteki PTG, na parterze budynku ING UJ.