2013.09.19 Ustroń

Walny Zjazd Delegatów PTG odbył się we czwartek 19 września 2013 r. podczas LXXXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego (19-21 września) w Ustroniu. Na Zjazd przybyło 20 delegatów. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano jednomyślnie dr hab. Stefana Cwojdzińskiego prof. PIG.

Przedstawiono sprawozdanie z poprzedniego WZD oraz z działalności ZG PTG za okres od 16 września 2012 r. do 18 września 2013 r. Prezes PTG wyjaśnił, że przystąpienie PTG do Europejskiej Asocjacji Towarzystw Geologicznych wiązałoby się z koniecznością płacenia składek wynoszących 2000 € od instytucji oraz dodatkowo 300 € od każdego członka na rok, na co Towarzystwa, w chwili obecnej nie stać.