2012.09.17 Warszawa

Walny Zjazd Delegatów PTG odbył się w poniedziałek 17 września 2012 roku, w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, o godzinie 17.00. Na Zjazd przybyło 21 delegatów. WZD odbył się podczas II Polskiego Kongresu Geologicznego organizowanego w dniach 17-19 września 2012 r. w Warszawie.
Przez aklamację nadano członkostwo honorowe PTG prof. dr hab. Piotrowi Roniewiczowi (UW, Warszawa) i prof. Fritzowi Brose (TU, Berlin). Nagrodę naukową im. L. Zejsznera przyznano dr Monice Jachowicz - Żdanowskiej (PIG- PIB Sosnowiec). Stypendium im. K. Beresa na rok 2013 otrzymali mgr Rafał Damaziak (ING UJ) i mgr Paulina Minor-Wróblewska (ING UJ).