2010.09.12 Szczecin

Walny Zjazd Delegatów PTG odbył się 12 września 2010 roku w Szczecinie. Na Zjazd przybyło 25 delegatów. WZD odbył się podczas LXXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie prof. dr hab. Stefana Cwojdzińskiego (Oddział Wrocławski). Przyjęto, przez aklamacje nadanie członkostwa honorowego krajowego - prof. dr hab. inż. Jackowi Rutkowskiemu (AGH) i zagranicznego - prof. dr Jozefowi Michalikowi (Bratysława). Nagrody naukowe im. H. Świdzińskiego i im. L. Zejsznera nie zostały przyznane. Beneficjentami stypendium im. K. Beresa na rok 2011 zostali: mgr inż. Alicja Kot (AGH) i dr Tomasz Rychliński (UJ). Przyjęto wniosek prof. dr hab. Pawła Karnkowskiego o umiędzynarodowienie Sekcji Geologii Jurajskiej.