2009.09.27 Bukowina Tatrzańska

Walny Zjazd Delegatów odbył się 27 wrzesnia 2009 r. podczas 79 Zjazdu Towarzystwa w Bukowinie Tatrzańskiej. Na Zjazd przybyło 25 delegatów.
Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes PTG prof. dr hab. M. Adam Gasiński, natomiast na przewodniczącego Walnego Zjazdu wybrano dr hab. prof. UŚ Antoniego Wójcika. Na początku zebrania wręczono dyplom nagrody im. Ludwika Zejsznera dr Tomaszowi Rychlińskiemu. W trakcie Zjazdu zapoznano Delegatów ze sprawozdaniami: Zarządu Głównego PTG, w tym: skarbnika PTG, Głównej Komisji Rewizyjnej. Sąd Koleżeński, ze względu na brak spraw nie prezentował sprawozdania.
Komitet organizacyjny 80 Zjazdu PTG w Szczecinie (prof. P. Karnkowski i dr A. Piotrowski) zreferował zakres przygotowań do tego Zjazdu. Doc W. Mizerski przedstawił propozycję organizacji II Kongresu Geologicznego w roku 2012 w Warszawie. W ramach wolnych wniosków zgloszono kwestie ubezpieczania geologów projektujących wiercenia oraz zaproponowano organizacje Zjazdu w 2011 r przez Oddział Wrocławski PTG. Złożono też podziękowanie organizatorom Zjazdu PTG w Bukowinie Tatrzańskiej (prof. A. Uchman oraz dr inż. J. Chowaniec).