2006.06.28 Ameliówka k. Kielc

Walny Zjazd Delegatów odbył się 28 czerwca 2006 r. w Ameliówce k. Kielc. Udział wzięło 22 delegatów na 25 wybranych. Przewodniczył prof. W. Mizerski.
Zjazd przyjął rezygnację prof. T. Peryta z funkcji wiceprzewodniczącego ZG PTG, wyrażając podziękowanie za jego wieloletnią pracę dla Towarzystwa. Na stanowisko to został następnie jednomyślnie wybrany dr hab. P. Karnkowski. Również jednomyślnie wybrano dr A. Kędziora w skład ZG PTG. Pełni on funkcję Skarbnika.
Delegaci przyjęli, po ożywionej dyskusji, propozycję prof. G. Haczewskiego organizowania krajowego kongresu geologicznego. Będzie on się odbywał co 4 lata i będzie obejmował tematykę geologii podstawowej i stosowanej a także dydaktyczną (nauczania nauk o Ziemi) w odniesieniu do całego kraju. W trakcie dwu- lub trzydniowych obrad, referaty i postery będą przedstawiane na kilku równocześnie odbywających się sesjach tematycznych. Organizowany w latach bez kongresu zjazd naukowy będzie miał dotychczasową formułę. Pierwszy kongres odbędzie się w 2008 r. w Krakowie.
Propozycja podniesienia składki członkowskiej tak, aby mieściła się w niej prenumerata ASGP - Rocznika PTG nie została przyjęta, wobec sygnałów o braku entuzjazmu Członków Towarzystwa wobec niej.