Oddział Ziemi Lubuskiej

Oddział Ziemi Lubuskiej nie przejawia działalności naukowej od września 1998 r., kiedy to uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów został zawieszony. 6 spośród 31 członków zadeklarowało chęć pozostania w PTG.