Oddział Karpacki

Oddział Karpacki w Jaśle. Przewodniczącym jest mgr inż. A. Maksym. Wśród 20 członków jest 1 zbiorowy. Oddział rozważa zorganizowanie Zjazdu naukowego PTG. Tematem zjazdu miała by być wschodnia część Karpat Polskich i podłoże Podtrzeciorzedowe w świetle najnowszych wierceń i badań geofizycznych.