Oddział Górnośląski

Przewodniczący:
mgr Paweł Wożniak - pawel.wozniak (at) pgi.gov.pl

Z-ca przewodniczącego:
dr hab. Małgorzata Labus - malgorzata.labus (at) polsl.pl

Sekretarz:
mgr Andrzej Piotrowski - andrzej.piotrowski (at) pgi.gov.pl

Skarbnik:
dr Magdalena Misz-Kenan - magdalena.misz (at) pgi.gov.pl

Członekowie zarządu:
mgr inż. Anna Stachura - anna.stachura (at) pgi.gov.pl