Oddział Gdański

Oddział Gdański pracował pod kierunkiem Zarządu z Przewodniczącym prof. dr hab. inż. B. Kozerskim, który został w maju 1999 r. wybrany na kolejną kadencję. Oddział liczy 46 członków zwyczajnych, 1 zbiorowego i 1 wspierającego.