Koło Toruńskie

Koło Toruńskie działało pod przewodnictwem prof. dr hab. A. Sadurskiego. Zorganizowano 7 posiedzeń z referatami. Koło zrzesza 15 członków.

25 stycznia
mgr Robert J. Sokołowski
Osady czwartorzędowe w klifach Limfjordu na tle budowy geologicznego Półwyspu Jutlandzkiego
 
22 lutego
doc. dr hab. Włodzimierz Mizerski
Tektonika i tektogeneza zachodniego przedpola platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce
 
7 marca
prof. dr hab. inż. Barbara Osmulska-Mróz
Zagrożenie wód w otoczeniu dróg
 
7 czerwca
dr Franz Kockel
The problems of salt tectonics
 
12 lipca
dr Zbigniew Nowicki
Problemy datowania wód podziemnych na przykładzie niecki mazowieckiej
 
18 października
dr Zdzisław Preisner
Ewolucja krajobrazów Australii
 
22 listopada
prof. dr hab. Andrzej Sadurski
Wulkanizm Sycylii