Biuro Zarządu Głównego:

Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce, 1921

Od 1 marca 2017 roku Polskie Towarzystwo geologiczne mieści się w nowej siedzibie przy Instytucie Nauk Geologicznych UJ. Biuro i biblioteka są czynne w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8:00 do godz. 13:30.

ul. Gronostajowa 3A
30-387 Kraków
tel.: 012-664-44-10 lub 799-070-170

NIP: 677-11-03-793, REGON: 00-70-22-157
konto: PKO BP SA 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

e-mail: ptg@uj.edu.pl