Członkowie

PTG w końcu 2016 roku liczyło 927 członków w tym 876 zwyczajnych, 2 nadzwyczajnych, 29 honorowych, 20 wspierających.

Składki członkowskie i prenumerata ASGP - Rocznika PTG
Wysokość składki członkowskiej w 2009 r. wynosi:

  • członków zwyczajnych i indywidualnych 50,- zł;
  • członków juniorów, emerytów i rencistów 15,- zł;
  • członków wspierających 500,- zł lub wielokrotność tej kwoty;
  • członków nadzwyczajnych (zagranicznych): równowartość 50,- EUR;
  • wpisowe 5,- zł (jednorazowo, od nowych członków).

Uwaga: składka członków wspierających, zbiorowych i nadzwyczajnych obejmuję prenumeratę Rocznika.

Prenumerata ASGP - Rocznika PTG wynosi, dla członków zwyczajnych, 45,- zł.

Członkowie honorowi:

  • krajowi - prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Birkenmajer, prof. zw. dr hab. Jerzy Fedorowski, prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski, prof. dr hab. Jerzy Lefeld, prof. dr hab. Stanisław Lorenc, prof. dr hab. inz. Jacek Motyka, prof. zw. dr hab. Wojciech Narębski, prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo, prof. dr hab. Tadeusz Peryt, doc. dr Danuta Poprawa, prof. dr hab. Piotr Roniewicz, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Różkowski, prof. zw. dr hab. Andrzej Ślączka;
  • zagraniczni - prof. Antonio Arribas (Hiszpania), prof. dr Ekim Boncev, członek Akademii Nauk (Bułgaria), prof. dr Fritz Brose (Niemcy), prof. P. F. Gozhik (Ukraina), prof. Volker Hoeck (Austria), prof. dr Werner Janoschek (Austria), prof. Jozef Michalik (Słowacja), prof. dr Christian Pin (Francja), prof. dr Antonio Pulido Bosch (Hiszpania), prof. dr Zdenek Pouba (Słowacja), prof. Antonio Pulido-Bosch (Hiszpania), dr Sc. Ondrej Samuel (Słowacja), dr Mircea Ion Sandulescu (Rumunia), prof. Jonas Satkunas (Litwa).

Członkowie wspierający:

Członkowie wspierający darowiznami PTG (w porządku alfabetycznym):
dr inż. Józef Chowaniec, prof.dr hab. Jerzy Głazek, dr hab. inż. Piotr Krzywiec, dr Lech Miłaczewski, doc. dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. dr hab. Jacek Motyka, doc. dr hab. Katarzyna Pawłowska.

Członkowie zmarli:
prof. dr hab. Jerzy Znoski, 11.01.2017 (członek honorowy)
prof. dr hab. inż. Jacek Rutkowski, 25.01.2016 (członek honorowy)
prof. dr hab. Ryszard Gradziński, 31.12.2014 (członek honorowy)
prof. dr Józef Oberc, 22.11.2008 (członek honorowy)

Oddział Górnośląski
prof. dr hab. Sonia Dybowa-Jachowicz
prof. dr hab. Maria Pulina

Oddział Krakowski
dr inż. Eugeniusz Jawor
prof. dr hab. Elżbieta Turnau
mgr Mariusz Hoffmann
mgr inż. Janusz Skulich
mgr Emilia Sawicka-Ekiert, 18.04.2007
prof. dr Czesław Peszat, 8.08.2008

Oddział Świętokrzyski
mgr Stanisław Baran, 22.08.2007

Oddział Szczeciński:
mgr Elżbieta Dobracka
mgr Jan Ziębakowski

Oddział Warszawski:
doc. dr Hanna Senkowicz
prof. dr hab. Zygmunt Glazer
dr Jan Rzechowski
prof. Stanisław Tyski
doc. dr hab. inż. Zbigniew Werner
prof. dr Kazimierz Łydka 1.04.2008
prof. dr Halszka Osmólska 31.03.2008
prof. dr Julian Sokołowski, 26.11.2004
mgr Henryka Wolańska, 22.09.2005

Nowo przyjęci członkowie:
Oddział Karpacki: mgr Iwona Byś, mgr inż. Anna Danisz, mgr inż. Jan Demczak, mgr Tadeusz Kozimor, mgr inż. Bogusław Liszka, mgr inż. Kazimierz Madej, mgr inż. Artur Marcinowski, mgr inż. Ewa Pawluś, mgr inż, Małgorzata Pietrusiak, mgr inż. Marek Pietrusiak, mgr inż. Józef Potera, dr inż. Jaromir Probulski, mgr inż. Marzena Pyzik, mgr Stanisław Sieradzki, mgr inż. Mariusz Słyś, mgr inż. Grzegorz Staryszak, mgr inż. Halina Węgrzyn, mgr inż. Edyta Wojtuń, mgr inż. Magdalena Wolańska

Oddział Krakowski: mgr inż. Anna Małka, Joanna Weintritt

Oddział Poznański: mgr Małgorzata Mrozek-Wysocka
Oddział Wrocławski: mgr Grażyna Ślusarczyk została przeniesiona z Koła Bełchatów

ZałącznikWielkość
ptg_deklaracja_czlonkowska.pdf43.6 KB