Biuro Zarządu Głównego:

Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce, 1921

Od 1 marca 2017 roku Polskie Towarzystwo geologiczne mieści się w nowej siedzibie przy Instytucie Nauk Geologicznych UJ. Biuro i biblioteka są czynne w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8:00 do godz. 13:30.

ul. Gronostajowa 3A
30-387 Kraków
tel.: 012-664-44-10 lub 799-070-170

NIP: 677-11-03-793, REGON: 00-70-22-157
konto: PKO BP SA 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842

e-mail: ptg@uj.edu.pl

Uroczystość wręczenia medalu „Zasłużony dla polskiej geologii” Pani mgr Zofii Struś

W dniu 26 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość wręczenia medalu „Zasłużony dla polskiej geologii” Pani mgr Zofii Struś, długoletniej pracownicy ZG PTG. Medal został przyznany przez Głównego Geologa Kraju, a został wręczony przez prezesa PTG prof. Adama Gasińskiego i przewodniczącego Krakowskiego Oddziału PTG dr Tomasza Rychlińskiego. Poniżej zdjęcia z uroczystości:

LXXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

W dniach 18-21 września 2017 r. w Koszalinie odbędzie się LXXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego. W imieniu organizatorów przekazuję komunikat oraz formularz zgłoszeniowy.

Subskrybuje zawartość